Trang chủ
Giới thiệu
Các khoa - Phòng
Tin tức
Dịch vụ
Thư viện ảnh
Hỏi đáp
Liên hệ

Print QUY TRÌNH BỆNH NHÂN KHÁM CHỮA BỆNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ
QUY TRÌNH BỆNH NHÂN KHÁM CHỮA BỆNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ

 
QUY TRÌNH BỆNH NHÂN KHÁM CHỮA BỆNH
 
TẠI KHOA KHÁM BỆNH
 
 

 

1   - Bệnh nhân dịch vụ:

-  Lấy số thứ tự tại máy lấy số thứ tự rồi ra ghế ngồi chờ loa gọi vào bàn số 1 làm thủ tục.

-  Khi loa gọi theo số thứ tự vào bàn số 1 bệnh nhân kê khai thông tin cá nhân vào sổ khám bệnh và thông báo cho nhân viên tiếp đón thông tin liên quan để phân loại phòng khám và lập phiếu thu.

-  Khi có phiếu thu và số thứ tự khám, bệnh nhân ra ngồi tại hàng ghế chờ loa gọi vào phòng khám đã phân loại.

-  Khi loa gọi số thứ tự bệnh nhân đã làm thủ tục vào phòng khám bệnh nhân sẽ thông báo cho bác sỹ lý do đến khám và sơ bộ triệu chứng ban đầu của bệnh.

+ Bệnh nhân không làm cận lâm sàng sẽ được tư vấn và kê đơn thuốc phù hợp với bệnh, khi đó là kết thúc quá trình khám.

+ Bệnh nhân có chỉ định cận lâm sàng sẽ ra quầy tiếp đón làm thủ tục nộp tiền và được hướng dẫn tới từng phòng cận lâm sàng đã được chỉ định. Khi có kết quả cận lâm sàng bệnh nhân quay lại phòng khám ban đầu để bác sỹ kết luận, tư vấn và kê đơn thuốc phù hợp, khi đó là kết thúc quá trình khám bệnh.

 

2   - Bệnh nhân BHYT:

-  Lấy số thứ tự tại máy lấy số thứ tự rồi ra ghế ngồi chờ loa gọi vào bàn số 2 làm thủ tục.

-  Khi loa gọi theo số thứ tự vào bàn số 2 bệnh nhân kê khai thông tin cá nhân vào sổ khám bệnh và thông báo cho nhân viên tiếp đón thông tin liên quan để phân loại phòng khám.

-  Nhân viên tiếp đón sẽ kiểm tra thẻ BHYT và những giấy tờ có liên quan của bệnh nhân, giữ thẻ BHYT trong quá trình khám bệnh, sau đó bệnh nhân ra ngồi tại hàng ghế chờ loa gọi vào phòng khám đã phân loại.

-  Khi loa gọi số thứ tự bệnh nhân đã làm thủ tục vào phòng khám bệnh nhân sẽ thông báo cho bác sỹ lý do đến khám và sơ bộ triệu chứng ban đầu của bệnh.

+ Bệnh nhân cần thiết phải nằm điều trị nội trú sẽ được cấp giấy vào viện sau đó ra bàn số 3 thanh toán nhận thẻ BHYT chuyển vào khoa điều trị nội trú.

 
QUY TRÌNH BỆNH NHÂN KHÁM CHỮA BỆNH
 
TẠI KHOA NỘI
 
 
(Tầng 3 và tầng 4 nhà B)
 

-   Bệnh nhân do khoa khám bệnh chuyển vào nội trú hay nơi khác chuyển đến hay tự đến điều trị tại Trung tâm sẽ vào phòng hành chính của khoa Nội (tầng 3) để làm thủ tục nhập viện.

-   Tại đây bệnh nhân sẽ kê khai nội dung thông tin có liên quan, xuất trình thẻ bảo hiểm y tế (nếu có), chứng minh thư nhân dân và những giấy tờ có liên quan khác theo quy định để làm bệnh án vào Viện. Y tá hành chính sẽ làm thủ tục giữ thẻ BHYT và giấy tờ theo quy định trong quá trình bệnh nhân nằm viện và cấp giấy biên nhận giữ thẻ BHYT của bệnh nhân.

-  Bệnh nhân sẽ được nghe giải thích về chế độ, quyền lợi và nghĩa vụ khi nằm điều trị nội trú.

-  Sau khi được tiếp nhận vào Viện và đồng ý với quy định của Trung tâm bệnh nhân hoặc người nhà sẽ ra phòng thanh toán viện phí để nộp tạm ứng vào viện tại chân cầu thang tầng 1 nhà B (3 ngày nộp tiền tạm ứng Viện phí 1 lần).

- Trong quá trình nằm Viện bệnh nhân sẽ được cấp phát thuốc hàng ngày và được chỉ định làm các xét nghiệm (cận lâm sàng) cần thiết. Mọi chi phí đều thanh toán 1 lần khi ra viện

-  Khi được chỉ định làm các xét nghiệm, bệnh nhân sẽ được hướng dẫn tới từng phòng xét nghiệm. Trong trường hợp bệnh nhân nặng sẽ có Y tá đi cùng.

-  Khi làm các xét nghiệm xong bệnh nhân quay về khoa nội trú và thông báo với Bác sỹ chỉ định đi làm xét nghiệm và kết quả đã làm.

- Khi bệnh nhân đã có thể xuất viện, Bác sỹ sẽ thông báo với bệnh nhân hoặc gia đình biết và chuẩn bị làm thủ tục xuất viện.

-  Sau khi nhận được thông báo xuất viện và thủ tục thanh toán đã xong bệnh nhân hoặc người nhà sẽ xuống phòng thanh toán viện phí (nơi nộp tạm ứng vào viện – chân cầu thang nhà B) để thanh toán.

- Khi đã thanh toán xong bệnh nhân cầm biên lai thanh toán ra viện đã đóng dấu thu tiền quay lại phòng hành chính khoa để nhận lại thẻ bảo hiểm y tế (đối với bệnh nhân có thẻ BHYT) và giấy ra viện.

-Khi đó bệnh nhân đã hoàn thành quá trình điều trị tại khoa Nội.

+ Bệnh nhân không làm cận lâm sàng sẽ được tư vấn và kê đơn thuốc phù hợp với bệnh rồi quay ra bàn số 3 thanh toán và nhận lại thẻ BHYT.

+ Bệnh nhân có chỉ định cận lâm sàng sẽ tới các phòng cận lâm sàng đã được chỉ định để làm (riêng đối tượng có thẻ BHYT nhưng lại được chỉ định những cận lâm sàng ngoài danh mục BHYT thanh toán sẽ ra quầy tiếp đón làm thủ tục nộp tiền rồi mới tới từng phòng cận lâm sàng đã được chỉ định).

Khi có kết quả cận lâm sàng bệnh nhân quay lại phòng khám ban đầu để bác sỹ kết luận, tư vấn và kê đơn thuốc phù hợp. Sau đó bệnh nhân quay ra bàn số 3 thanh toán và nhận lại thẻ BHYT.

-  Bệnh nhân đã thanh toán xong sẽ sang phòng dược số 14 để nhận thuốc BHYT khi đó là kết thúc quá trình khám bệnh.

 
QUY TRÌNH BỆNH NHÂN KHÁM CHỮA BỆNH
 
TẠI KHOA NGOẠI
 
 
(Tầng 1 và tầng 2 nhà B)
 

-   Bệnh nhân do khoa khám bệnh chuyển vào nội trú hay nơi khác chuyển đến hay tự đến điều trị tại Trung tâm sẽ vào phòng hành chính của khoa Ngoại (tầng 1 nhà B) để làm thủ tục nhập viện.

-   Tại đây bệnh nhân sẽ kê khai nội dung thông tin có liên quan, xuất trình thẻ bảo hiểm y tế (nếu có), chứng minh thư nhân dân và những giấy tờ có liên quan khác theo quy định để làm bệnh án vào Viện. Y tá hành chính sẽ làm thủ tục giữ thẻ BHYT và giấy tờ theo quy định trong quá trình bệnh nhân nằm viện và cấp giấy biên nhận giữ thẻ BHYT của bệnh nhân.

-  Bệnh nhân sẽ được nghe giải thích về chế độ, quyền lợi và nghĩa vụ khi nằm điều trị nội trú.

-  Sau khi được tiếp nhận vào Viện và đồng ý với quy định của Trung tâm bệnh nhân hoặc người nhà sẽ ra phòng thanh toán viện phí để nộp tạm ứng vào viện tại chân cầu thang tầng 1 nhà B (3 ngày nộp tiền tạm ứng Viện phí 1 lần).

- Trong quá trình nằm Viện bệnh nhân sẽ được cấp phát thuốc hàng ngày và được chỉ định làm các xét nghiệm (cận lâm sàng) cần thiết. Mọi chi phí đều thanh toán 1 lần khi ra viện

-  Khi được chỉ định làm các xét nghiệm, bệnh nhân sẽ được hướng dẫn tới từng phòng xét nghiệm. Trong trường hợp bệnh nhân nặng sẽ có Y tá đi cùng.

-  Khi làm các xét nghiệm xong bệnh nhân quay về khoa nội trú và thông báo với Bác sỹ chỉ định đi làm xét nghiệm và kết quả đã làm.

- Khi bệnh nhân đã có thể xuất viện, Bác sỹ sẽ thông báo với bệnh nhân hoặc gia đình biết và chuẩn bị làm thủ tục xuất viện.

-  Sau khi nhận được thông báo xuất viện và thủ tục thanh toán đã xong bệnh nhân hoặc người nhà sẽ xuống phòng thanh toán viện phí (nơi nộp tạm ứng vào viện – chân cầu thang nhà B) để thanh toán.

- Khi đã thanh toán xong bệnh nhân cầm biên lai thanh toán ra viện đã đóng dấu thu tiền quay lại phòng hành chính khoa để nhận lại thẻ bảo hiểm y tế (đối với bệnh nhân có thẻ BHYT) và giấy ra viện.

-Khi đó bệnh nhân đã hoàn thành quá trình điều trị tại khoa Ngoại.

 

 

                                                                                   TRUNG TÂM Y TẾ LAO ĐỘNG

 
                                                                                             GIÁM ĐỐC
                                                                                                   
(Đã ký)
 
 
 

 

                                                                                                                                               Ths BS Lương Hồng Tường
Tin tức cùng loại
Lịch trực tổng hợpTháng 10 năm 2013
THÔNG BÁO MỜI THẦU
Thông báo Điểm thi tuyên viên chức năm 2012
LỊCH TRỰC TẾT 2013
LỊCH TRỰC TẾT 2012
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
LỊCH PHỤ ĐẠO CÁC MÔN THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
Về việc góp ý cho dự thảo DANH MỤC THUỐC TÂN DƯỢC TTYTLĐ
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP GIẤY CCHN Y TẾ
Biên bản họp HĐKH tháng 8/2012
KẾ HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CHUYỆN MÔN NGHIỆP VU Y TẾ NĂM 2012
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ DỊCH VỤ KHÁM TƯ VẤN
Thông báo về việc mở phòng khám tư vấn bệnh suy giãn tĩnh mạch chi dưới
Thông tư hưỡng dẫn Cấp chứng chỉ hành nghề của Bộ Y tế
Các mẫu đề cương NCKH Trung tâm Y tế Lao động
THƯ CẢM ƠN CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG TRUNG LIỆT
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH SINH HOẠT KHOA HỌC NĂM 2012
Hướng dẫn Tổng kết công tác đảng năm 2011
CÁC BIỂU MẪU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CCVC
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2011
LỊCH HỌC LỚP NGOẠI NGỮ NĂM 2011
LỊCH THI TUYỂN VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN SÔNG LÔ NĂM 2011
LỊCH HỌC LỚP “TIN HỌC VĂN PHÒNG”
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
THÔNG BÁO V/v tổ chức lớp bồi dưỡng Tin học và Ngoại ngữ cho CBVC
KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức y tế
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC ĐIỀU DƯỠNG VỀ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TRONG BỆNH VIỆN
LỊCH TRỰC BẢO VỆ TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN MÃO
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC 2010
DANH MỤC KỸ THUẬT TRUNG TÂM Y TẾ LAO ĐỘNG
THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2010
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
LỊCH PHỤ ĐẠO CÁC MÔN THI TUYỂN DỤNG
QUY CHẾ LÀM HỒ SƠ BỆNH ÁN
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Nôn khi có thai: Chọn dùng thuốc an toàn
MẤU BÁO CÁO CHUYÊN MÔN 2010 VÀ SƠ ĐỒ khnv
QUY CHẾ HỌAT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT
THÔNG TƯ 07/2010/TT-BNV
NGHỊ ĐỊNH 21/2010/NĐ-CP NGÀY 08/3/2010
Kết quả kiểm tra công tác phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mãi dâm tại tỉnh Long An
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH CỦA TRUNG TÂM Y TẾ LAO ĐỘNG
Phạm vi được hưởng BHYT
Nghị định Qui định những người là công chức
TÀI LIỆU THAM KHẢO LUẬT CÔNG CHỨC
QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA THỰC HIỆN QUY CHẾ TRUNG TÂM
TRUNG TÂM YTẾ LAO ĐỘNG ĐẠI HỘI CHI BỘ
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG CƠ CHẾ THẦN KINH NĂNG LƯỢNG TẾ BÀO
QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập ban đời sống Trung tâm
QUY CHẾ CÁC CUỘC HỌP TRUNG TÂM ( Bản Dự Thảo)
HỘI THẢO KHOA HỌC 29/4/2010
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban biên tập website
Đào tạo nhân lực: Chú trọng đầu vào hay đầu ra?
Học khá lớp 12, thi ĐH có được không?
Nếu không xem được video bạn phải cài Flash Player
Transparent
file=/http://www.youtube.com/watch?v=7f_Qn3x764A&feature=youtu.be&autostart=false&image=images/ImgVideo/11.jpg
Transparent
Hỗ trợ trực tuyến
Khoa Khám Bệnh: 043.537.4269
Khoa Nội: 043.538.0560
Khoa ngoại: 04.3.5376.673
Fax: 043.857.4516
Online
Thăm dò ý kiến
Bạn biết đến website qua nguồn thông tin nào ?
Thống kê
Trực tuyến 8
Lượt truy cập798,614
Trang chủ |Giới thiệu |Các khoa - Phòng |Tin tức |Dịch vụ |Thư viện ảnh |Hỏi đáp |Liên hệ

Địa chỉ: 16 Ngõ 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội - Hotmail: info@trungtamytelaodong.com.vn
Copyright © 2009 TrungTamYTeLaoDong. Thiết kế và phát triển bởi Ovem!Software
nâng mũi hàn quốc, may photocopy, thẩm mỹ hàn quốc, răng sứ, implant, thợ mộc tại hà nội, nâng ngực thẩm mỹ